+ ipil.sk

ZaditenPríbalový leták


PRÍLOHA Č.3 k rozhodnutiu o Prevode registrácie, ev.č. 2011/06448


Písomná informácia pre používateľov


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo Zaditen očná roztoková instilácia je a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete očnú roztokovú instiláciu Zaditen

3. Ako používať Zaditen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Uchovávanie lieku Zaditen

6. Ďalšie informácie


Zaditen


očná roztoková instilácia


1. Čo Zaditen očná roztoková instilácia je a na čo sa používa

Zaditen je liek proti alergii.


Očná roztoková instilácia Zaditen sa predpisuje na liečbu sezónnej alergickej konjunktivitídy ( zápal spojoviek, svrbivé, slziace, červené alebo opuchnuté oči a/alebo mihalnice).


2. Skôr ako použijete Zaditen


Očnú instiláciu Zaditen môžu používať dospelí, starší ľudia a deti staršie ako 3 roky.

Nepoužívajte očnú roztokovú instiláciu Zaditen

keď ste precitlivený (alergický) na ketotifén alebo niektorú z ďalších zložiek lieku Zaditen.


Užívanie iných liekov

Ak používate iné očné lieky je potrebné počkať 5 minút medzi jednotlivými aplikáciami.

Očná roztoková instilácia Zaditen môže zosilniť účinok antihistaminík, alkoholu a niektorých liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iný liek, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Gravidita

Skôr ako začnete používať liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nie sú skúsenosti s používaním očnej roztokovej instilácie Zaditen počas gravidity.


Dojčenie

Skôr ako začnete používať liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ketotifen sa vylučuje do materského mlieka, ale akékoľvek riziko pre dieťa sa zdá byť nepravdepodobné, ak zohľadníme hladiny terapeutických dávok.Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak sa v priebehu používania očnej roztokovej instilácie Zaditen u Vás objaví zahmlené videnie alebo ospalosť, počkajte až kým tieto prejavy nevymiznú, až potom veďte motorové vozidlo alebo obsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Zaditen


Zaditen obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže pôsobiť na mäkké kontaktné šošovky. Pred aplikáciou očnej roztokovej instilácie Zaditen ich vyberte z očí. Počkajte 15 minút po aplikácii očnej roztokovej instilácie než si znovu nasadíte šošovky.


3. Ako používať očnú roztokovú instiláciu Zaditen


Vždy používajte Zaditen presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých, starších ľudí a deti (staršie ako 3 ročné) jejedna kvapka do postihnutého oka/očí dvakrát denne (ráno a večer).


Postup:


 1. Umyte si ruky.

 2. Otvorte fľašku. Nedotýkajte sa kvapkátka po otvorení fľašky.

 3. Zakloňte hlavu. (obr.1).

 4. Prstom stiahnite nadol dolné viečko a fľašku držte v druhej ruke. Stlačte fľašku tak, aby kvapla jedna kvapka do oka (obr. 2).

 5. Zatvorte oči a končekom prsta pritlačte kútik oka po dobu približne 1 až 2 minút. Toto zabráni odtečeniu kvapky cez slzný kanálik do hltana a väčšina kvapky zostane v oku (obr.3). Ak je to potrebné opakujte 3. až 5. krok na druhom oku.

 6. Po použití zatvorte fľašku.


Mor3ikKasJB5Mj3P9phRw8PXa/XKYYWbze0ZCZIxUti0/EN/99Pug/sPmLyxKLGYYKYw3hGIm4rnudckPH9PEhCMBUN314hLoGLTMD1Mqxj+/LpiJW5U2i8JF+xUudijWlu1Wi3a3LRKDkkC/ZXBEmt2nGKooj6dbNnxiYYSSnTIxMqrCj6T6SQ6qxbWoLMkbyS5e48JEtSincVSzLSjHMrQMQBTxw8DIeL65AXacBZiOJ+mAdpg1AtHhd9Xfg9UCxngpubiAbxYvvOl8GzT06XdKZhSdFXptTrKM45hAsDBtgf4LMFPzI3V+1mX6SAm0z9hpFTloIT5gGMY4x02Lgx7ha7qmNwcYqvJZDIQBNlbWYBC4cUaOnMGpOScbXqe7THxifRQRSGjmtapbMaBdRdqOnYvu571V/3aqxpJGH9ByrtFwWECmk0CmqHri9RkOuuOMbybOerLm66M/rQ2JYNqIk4kk8tBNQ6WWrEmP/8IbB7qwC/MKztFLiIWGT9pfHvvW4ZMJM5GC+i2XF4c6r8rTIYlv1AQACTm7+SxgCXlDsBYOL4mXGVKq4p2hzEEN6F2vtnBvnR5QQCGpt+460gKEbegzHzVRaZA7pfJi0PL401TMn8g48TjDAA4ateRHAmxiAXvgt0Xu/ahJjLRRWLT6XTErTtqHPtSSxb7dtbJAhnV3tfIsHIaqZXpnqzd8aodlPFf47ihdMEs3J1VdFYnGTEWOkMuxrM94u6YNsV8USi8ZqaSZO7mpl1oF4g639aNG1RlmMgxd0N/YqQwkuh2kSmDB+gqKESFBoPtGAy/OhUL2ZmLaI9CMSoytPY4qL6rbre3Bw9qd4SgMEjqZBClOqi//3ZtXgRQkalTukgn+h/yWgLOzuWx6FNj/sQl2RM7vBdYIWLdwDKoHbBwKNYAVM5F3Yg2lPckGhIrzCXXC+Zc2chCF6u/qWMDIHvlfHVQL1C37xJ4cRIMysFiwBaLyZfbyhHgjy1RRDPrXRfPVlKl4IAcRTiXgJG7fVILskBIoTGJMQ1wMM7y/gfpwoD3aVCeBCuoLDcY+E1l7aCMs6gOf1XEKMylas3aFpLvLKUv5m+S4IDdYvfHXdImNvxF8dox9UVlhr4gg28ageSM8dVOycMSfAhijfAiK4Ji8bYNUQhBoTTjbP8Mp5XsyA8/hjF9r86RI6m4LuBO+3XfjbDjhp9CqePkffDEpEPIIokhgzixnz9xGUGkWjkiCdppiN1P2BxoYI4YrECrweIWcsNvkNktijAAV1BAPcFe/u4/fffb//pbKIN4knlK/U2b79xWl4MTld5+d77ecTYcvBrW2zTzmynnX7jubffRbx6Jjkwmjg966/rgG22VttLFXxZ3dnYESkBoYjZLrD6RztigNlkV5f0yKZ0/+GQi+LoIgUhP6BUVdZHNKZ2YwLOthtoT2z1DxKJKNaEPv/3VtyR5PW3y2U6jRfLaDROIMhzYn3ivlIEvSm9d1pq186udB/cfiO902uc3Tc6fuy5nuNnhN9T3ZUWQ75/gdjFHmUZd5L5at4v3i9BNM31h5ElSm9N4wtSDYwOSlGwAnkd6R9OUyI2+Uh/99ViWEESK2b/34x5eAAsDzyq7NzC8tWI1TNbApOFzQU2qmuENF6IjzNDowMyQyJMljHXuIGsWz9QmFjJVHZRxeTzbOq7TNVy+4zQcKp2zyMJiMmMfZ1W9KrRmHSytLNvavrfN6NEOexuAJxAo09vfkT1spExs0xFRqVQkJh+aGo1Wd1xq35nJ6HJ5DSMiAnEMz7bqVOxT/ThRR/NhJ2icNBjhZJOXF70979autcv8Vh5fISaW2DOaEr/0svTs5TMgU6il9Oro6jEksvU80gL8yIq1D+49gDaNV5v2yh3SByxterGjED0jdJOszaDLGGDhMx9kq4Ark4zOzgxIAKrMn+JihySdOW35J/7j//kYfc4QSw0qheRNjue4LaUeS7sTEqFNpPQCd6J2MTz4JyvSbjpSHWYhjawHpy1ccIHXvGijBu1mqdC99zED5gnhHm+qV+qK6rGkSPzZ+2eHHkKAP0WzDqlRnThHEQGYyq1mK2yHzWNyFBmQfatWPp8fiA2gumTTewNQyfC6c1XlmGvY0FTMb33RCaDRk7DPLcSK4ZWmkdGeGLVYLW8Mz3YiPlL140S8azOiQcmrpm+kMW1Ym1cXsCcpf8bsVnGaptFHE4ZigpCaUDjdjmw7scignF6TLWq/svtiF/8qfFFwt1wac1cYDs1am4cevpdflSs/VSSoy3EdSaqb/C6i8B5RAYdgZUmGe/QXiQyRjaf6tioOn+zt7HAPeyIubM+S2a1I4iJ44kEV09J3/dphzbEdqRKjztgTF4oTSV0Dgbhfxni7m+72N9vdLsDTAx3Q5Gcas7jVRjQupNNI2C4Xdc0Z2vZX26xK/pLVBOmLmDWEexr+xEvFif2tQ3FEfo0PXHtMaxEE9CmSxKmusI7Z7o59siueaOZRMu49wBY9YOGKs5t0YK34Z86872nkvfFK+yXBU9Q8vi4CGqQz6ZhB/apbr27fRJ7t9tnyEoaC0MN+AGXTO4a0Z5YFNaqVTHaD6xw7h20xOlrqqPSU666TQXUYX06CxodG+XW5WqnWajUxVeFcKKEPdx4uoyxi47hBgfjjLinx/+a7noIs0r9t5L/KZ9Yy5k2Tleb2S5gJ3/3mu+S95DgPUjvm7sZSgiisHFRKlRIQT2GTmygZiLW1VCoC1t8zllMHYAX2xrBIWOwKN9NRIlKnhBos6nnLgQh6/H8eQ9OvvKqwfpZSxbbwbC2nHkt0QqCLnSE45s0kMrb/Ec1Vc7GJRywXe8pVZK/ZmSul6KAhjEwhhrgUaC64eJtYyFRdrt/5TDtVmKDQf4Wsl8vbTGJ3I8W8akkdyzAIWV9jxZKUavTGt7/6ltRqOrSCECYMhiRKhxHmKOYM0N+ATxML79nzZ9CXsTDwpwdfP+B+I9HI10AaSpueZ1uJSzPR+xGrNLrPa/g+a7qib1lm86ZV9+rYXBlgrMNZSAWo69ljktNI9guj2Womk8nWp5ZsPGxHjM2Ubn/0V4/I03waTSx5NmNrM4oQT4hxzm3lSEu6etaTI+F0t+xttY1Z+vgPj6E/7b3cg3wvGIWhuJWW4uPAO6xR6X5bBULkjDoJJTMK0k22QEbgrzEMFpMKt2Zh1S1ccIiDO22kxecTRAFkNPOv0TZIX0JGUa8e165aXj0WUlHVvNLLZ7XXnv/BwygKghvUIhc4lU+ZS0QXe4qpLwLar6zp6DBMX1JvaAA1g32zlwsxul2m31kKQni+J7oPpmntba0ZNKHLsHSXbYky0k1TLfklpfmMhTmYJXQzaaYb66AlMao8M59l10mqyAI72MZ0NTWu7Si0DbtnyGkrgYfAUFjYWTebv5vPOtkYZVwbgagu5HeWGiD9fueUcm87gCil/ZhLlLPISLPsdYMRS8wGMVjxuaZqWpPmX8W6IOWchIoUO7FkfDEMzky7d1034cqgcJtZ+Cuf0pNLxr8kK+QNjc5h01HG0HYxB5787yf1Wp0gKVK2E7MdK12RuNVqSUUqEgi8p5EEoqPLjA3NAKPfTwWNmQMpHH0bQZsmef4I6j8WSpR+jnSiga78JTxbgjTZg+1epO2i81hoQfcrPxFHRJ+4U4lpA0so/2V+Adcf1nAL0kyEYa822JU2K02PM6tGBA3MVBLSXPSJEn2fI9oZnu0lCcROiAOgB3Zj4ruTQPvwDFGKMReL94tALmRV0FXbpZAmMWOrJYQLJNRps+YvAAIGyFl3sG6ZCH+Ame+nb5B/7MG9B5BxWOgYPq5q1dMxxblcelHCenO3aESHGIV6LvdaylvP2no82zP4nRXFIhRDCIJwPcy0KfHJMK/5UAhtNph0gc5h/blGECdKacEqjNNc8FGIjsUAsaqyThKDUpnfyscpjFMSql+ksZh9SEIQ1mZZtceZwgxi4eIvi1TqPTqU8MzOe0dKXJGFJGRdPQwrSZtONUmHfiNxp9gZG9ouwGB6peMtSGjHNLZkHeAx5u0YtZ4w8EnjRqQ/Dab6mTdMwY+hCpdWj0X7VUr7ezL7SdDfDDCha69rrOV0111KiEykqu+q0ObQj1gzccRmn52F7XLRhPC5sjLnEZUgjtlF47fbk9Xn8TzbC2h6U/WOPClMCuEImZXdzDIc3TQB3LCh0/d3I4lRxpvymBNqA6w8CayUTNLZB4DZDowG5yukHvAd1jZZIYDrPwQibaMa5yhmvPidWQYeS+JjUxw4tUqtclDB6WQ53HCYFfOK/kdMp14VkeuBFs/ksczGs22Q8ZvFeEPy/qKLJIyG/ZMv0uylo6+aiXj7kXG312wWeGi17F84QeBLoQ6BbDRqbzhDaFAW1OLoY23AmeyjNWlKzn2RkwlDW4pXjc/VOFHChiShXiJsGOGfSfMsNyeFDc5shJqEZXgVz8EH1Z/tGDNK/A0tjEaPBar3TvGlF4ETGSD6fLdaq1opa/v+di6fA0rC/WqvWAslPA6p7yx6bLCX4vqs6bFVAAYBKmkcN0RAxIGQJFDTJEWXBR8JVzW5S/1dHTuhv+G7mYsF5chYTJnHohae7xwxAJ7F6d95da8O8YdfIK0glaD+ZNYzjaMGw6TbZdKfqBLr0ryhXQYLVXymLGW5YqHz4xpVwAi2U/ilTvPSJhQuCZ9FeHj9CimFMNe3723zdMvibAmZgyUZr7gOJCZmFJ3Or73dvV0se/RtsVEEbAS0FNX7ytuFeHFGHcMkqFVWgm02aJogrD5pMOt/3RZ+NqnG2TAaGYuyAD9iUIBCqIECdCTICwWETmy1ZpdrZe5My7M4J8g+J6Gy1AwmbU7iX+XoazrLblXomJguZUjhU5bRwptmbKbJ3maUFSX7rRn95jQjpFi6j+67RJI4WruqGG+j9xjgxL4nX5Q9MYoV2O//1/e4t/uV67gOtaEV89HfPAJIxI6HSUxHc2LBRnHPo7EJL8Y88zWLIeIagNCkeqqzxHSRpm612UvQrIU0N45G8r1Cs3DRK5CDDyBxLJX4Ynhxuq3dCayJIpYEeF1lCb0j3/9Aalgyg23YUpedkWj7pfIhSzbXDsiRJ0+CqZa+le5Yu6nRiAaERSs5/Iwm6TyjUI25py5GDdP02f4z5ozLvE+Z+IXPAG392JfEpO2vtzF2lBSfSEDQOG3g1hAEXC2bDjAUwbg2J11BuH6nTcuzrc5Yr4Y0LQ7UPWWta21DCtQljJjWLEWec6xiRv9FzS6fGz6xnTRPgpg1XTsiGJe2VBytMR0noSa+Er6G8a9GH7QOI6XVWDvKqYLoSqrCDEYCiwYZxgCqGIRv2zInDV1LfYbxZeBw1xenNW4jzYvElsrEIKRYBE4Ubp8XJawiAAGgCUlylKfBLN/51Q6WR1pm7aKHB/MA+ML4xsDCwFwhLcp7HytRdGfxA5Y/lKN9ml2Y+HW/uGxVi2nwOujkfHdP23Q8yvjh7/FsX4g/8Xxrd6LAfA+iENhQnZLOVqr9MQc5qkkueTlVhpySutvoagA3KM6tTxQBrCeRYSg+6VLEVoBOXlGZqKPXDDygcJQZDALnxRtMbtl7sffQeAhxSYfjm2r5VZnzZ5UVhCWcjfGef2VA7AbHNMCLFwvfy/tl8t84WUw/Bj8tMFvjIu1MPtgYnNitxzKqJZgZ6aR0LWaHjFAk71kxt9U2OoolxjQfJVHVKT2qkmUv7l3mzro+KQv1ppK9nbVvzl5gY3JLxBWZIa+hK2AIRiaq9wchYVMEAlxnFe+9l3vYdMmgs1WgK0mnIbltF+saq1VeZO/5HiW+bauZojjEmCgGRyaMaL59sc9Amhc2C5j5C7YnAtvjoQEScYO/+89/RwdQX4TEspnHmUdpmkIugIVNB4BptD62GJ0jwcOJSAJEpCYDXZZLVrVij3MUsvfXbDN9ccCvR2Ranu2h9VjigzpHDrVAaxpqgkEpRho0yf7f1kS5mznJVsZERzcyW/GQTkCWvjwJCPE23exmlpuc9sPQtTKURXliP6dYNyafz1deViATMZrEm1YaSh/UK9wFAtHZ6iS6ZEgS7t5xGefUiTsRu5uUq4UmDtUMmvuVxOj082wPzWVWA/VYxoSjJTriBvuKivcV7EPZKNuKWuj/eqauVEx8QL//G7q5WHZtxbSPbUYInIYY3Edbj2KouKTWAaHesVc+KJPt8dY5616k+TdPmkD32EGlUiMGlM6flTSeEycyqibvOqGTzqQz5MBvyeaKMS29LOG/7V9tEyG0z8XxT9coFpRBQjBNusNCno3AO/KstOV+6Z6tgLIIe6KARHzZ/mabgZSXu0szbSwTRzsKnUb0JwhBFQS+6pDZsoBUypES0rs/7j769aPFlmMeaBjm4GNAL+q6XfyyOEOIotQInsifGPNsj6jHIrXxhGQfk0BsKAKfJdhb6lPTD3hI6IeBoyjcdIWLV4IkyDGnjFKixFCnU9aG/favv81uZGmF6FBwx23WhYdRe/TNI0alvfArryrssYwNHJG+kcZIESysDhS4iitw5r/I04dzEmD6QZ0Humx+oPMBh1AsLnOIh79It26fdnSOOka1x9kTxzTu5e043A8ChT7fU3LT0tT4kTVGMMQEVh4RIqY69CeyjS0jd6XTYh1FF+bkLPrYPJN9JIUKjhhzWfNoiiEVcUBziqiSFBfKaJ1yC8HDF+53nlb702mt3ithSlg3rUc7j8hFPZthxNC+mhSzGzmvdJ4b9nhS+6xaj/7y0dPkU1He9dELsicCrbi3XEzEq4mDEUOYZgTCllKtkUhDXJwQK1A3xPyP18YnIG1MnLO0R2UF6hPGEJAdh2a0C99oIuWU6tqkJCDjXDiOGPuYXSA1SDu4UjLwVIdKRNOy0+xNc6FNW17XMKdUXJvw4a8fFu4VJGhOIPmZrlsEBmEE7xcFYD1owYYuj0mqt8bY63e0bztl4wlz+VzgB0CX3lvv9//j9ywWeK+4yEqKU7RufCJNiuPrsWie7VnSFrpBWrpWYmxx1vRo4rBiUcY3VfwiXqmlCkQldBVGzHoF0cZa5zfT2Kvoz42Yd7T7x93aK9peGK31sSk2JUjqB18/gJ5BE8Gmk3ubA1R8/M+PWdtdfKGRojPt6W7tdQ2i89tffyub9IxP2Y7XCLWZTBrCF9J594ddcU8RJGrbaxcULsbvzHVvGlPmMC62Cbc2i6av2hgPWgpuRcYN8vcJjy4AORF75Isy0vhItctujKYYmP+RRKORinezBpBPw7NNP9JJwFQwCUNNpOPACC0iCRxuWqFuEDfM9dT1naUAqaA8oRJhW7eHEM912c5X+7ihljHEBsN3i2GRPJt+ILF1UKLpmoRiPulc6tQrLiXpmlVKclMsVyhbWcngEtHi9DzbC+vJGNkw5gbiw/cZiEOSczcG+3PfYPIDpNNpjBTV/Lbyat5uapcmzls2lGWMQu0nsgIyRlW4DjRhByMN80Up486gvc52iOOJ5hKG98579vwZRCpEJBQFkVyzP2Rn+xQJgN3IiAzP93IbOTwnn+1s7aPF4MSYMzkMuqxkl9NoV/J8qbyBlZ+/m0cnOobDtJlOqCdtiO+yrE6n8RFgBZAjU4XWl7K8RZuDPHJuAqlmZ7zFFPZEEVL0TrzzAJBl2nVLgEluAyVaJkMLVNuOTG4VkNT05a3aEDmckWbMQT0uoHd5orCvEYGuUUDjjbilJCjB8WrFU3TCFAFoOtnLVnZRkZAVuKNSqWD0gXAvTXeJ7Ylqcnxi1+GwkF5lRvlJyLpLbSXVzyXx8XJWIrWHlClhNM2Ikad7e3tAf9jParWaH/gyLRk3njacdYYQ5DZzpMbp6CIZO4MHhkAEyCVfQZqEEQAuOAai0926CI/OiMZ7p4xkkhELghKwPsjwtBb30iB/4vw4sZveO8DmuNwWKf/QL/1UwmzIrDMLova2RkvZKQtap/00ukCI+UzdGG0vpvcW1dslPRS9KydU5On2yVyALa6/yViM9ybHdpxPtNew9KtO/BKNLA5D1TScRKwrFuP41kj9zWzZVYtbtOoZyK+g9aUtxpwleppC24iOIu+jx2gyFVewO3PW2AfmjphwohadQlhUe8/3oKAB516adOjlO88anzjLfcVKs0KkRjJzIe68rJElq/aalV3P4q2zG1k8Tf1tvf6+LmHYnG83mbuJAxgtt8F4wzO02wmGl0NuQFAC4Du2Az1P2KbxYyzc52wJbU+/aXkGYyq8954EisuK6K7QM/yJc+JELDBr3QqOgtJ+iUngmUuagkqzngmZGrBP8DEg29JbkqY0PzXTN9KZtQydp4pSkgLRFNZ7ZqGpESzH8zfgVtJhaTvdzAhl+nxnboDrBialqADMBIia3RPFCcNqNrYO/bt0t8Ng6yQLkvr4NIwTnHVQJJ31QSCp/tQ5PgZx7ZaOLUKqUSudoTEmqIs2nA26IILnAaAHAGPRKF6OjLgoz/bCaFAS9N076lKNp91GiaxTEjHzMcuI9I/iAmHZdJYLIWUmzSRn4PrwGSj1DPJf5aWARFx4wC4OWq7naDTtabthcBqod/FNKc3NnmnrDH/inLw46Ux65/7O0+dPmdtQKQO6S1WgOV9jaBuoulDIF6R6AdMtQxurCxsURJ5t2XFAZsfzheUEwYGOgJbtbDgkYltOcG/ldQXLm8yga3Psb9Mgd22qF1MgVJU4B1mqM58tqS5pUleW6RHprFjNbknDwkcKPsntZ4pFqGM5251MBtMo3C1ArHuvPSwy4A5GGp1E1XfVxrEuXZA0pA4cJvSoRHISSX1VoD/t3/aYRLgRLCMw9ny7aL7zlYH0hTb0LRYU/gPKo/l+09n5eqfrAIzf1zDGKSU677N4r/j0h6fhR9q+GZG66CrEmjIDe2/kn/pCyo15wgfTAKI/lZa3nbMeC+QRiVSjsLRf3v3XXQBGse8uY3Om2K3RECukcv312HA7d9OFxkQGzTW6UKE3KV2sHcq1LDksyOA4AKhkNuhCycrYdKFuVp8wkkxum4+GZCK5U1dBJktKKoZUA3WZr6zprBiKMx0ZGvgBi08FdDvGGcGQbfqZWc1qxSETxAq5xcgEpcN0WVTIa9Xf1XFus9X03/h7L0qMr9LqoWwDdJffIpfM4DjG1Fs0XwjB1OW89DT5zj2uw6VpKpfdEkRFhEEAHJ7H6mBSq+eCF8Hob9/f3nuxx6IuHwOnvVArXCcKzW/4EgDPmsM3aYIXjNUX+qbtifPybCfigjgY4Cc/PKl55Atwm4zpJWnoQhspdvZr0lmkaD77GFgD2/e20aFCwGlniBZJZJRgyjNLLOroYuhWi1fwI+UdeeUXzHhzdJsnDGJiSUx1VTzbUzSJi6QoRGsE2PklHgjTjgq+waR94HSmoGmZyIif9FkrGKPVWCK90WhA88AGgx2XQW5HvtLhwdY7y3uvvWpfFrMbTmb13O6bUu4X9ESzqOYICqmFN9oT2zPxbH/WTbtQAPSw6Fh+rlajm/jiHDxSX4zcaMe+99ZjcNji/OYxgNDKipjRuEI1nUR3FDqgMOrDifPwbCcYRltcKQKgsXbMQRmKz3a4XVCFQY7J+RqxnqYpNTPm9tfb3XIWoi0yZ/aO4yZcLCHTMGmlipr4D09FOujjAPOVdKS3nAUvkjZJE2qV2u//++93frVT+LIwJ/KfTE16tTzb51s7jj0QYIiZzTlw6An3vWM72dvZ4l8wfF0iMFQ/d9H5jtIH0I952qwd1tJWmjpBx6VOmoCoBU0NG2T90H/wzfb2veKQgAddNeySXl83IaGahWf7M2+MErVsKIv+H1k6FRNgFkLvhJL4OTHBkVfYtOb3OMdPqAxh3JH+F5OlZPh0c8/PxCcuqh4L9aA7zt//l78v7TOv4J/+v3/Cuz36m0fuHXfKUhITG7AnAfbzvdqr2tN/fQphL+qwUnEVQGb40YwfxZzPH7jnNJtN66aFHsdGlMvnFs671zhplF6Uvv/+e5JcbuWkyPec12wlpshjuSY4ERj5PZP/PK9WfVMVSqtkOslcBcfO3cqZN02pWT4k2HvYyhE1KuJlPfcuEx4I9jUTMtQ02+Z+0/zYzG3mIBwf//M/+cfeztc7s+c5LKjFOHF8sL1+X+xhY2yOn1/TbD35L/NY737gY7si38oMG5KhCr8sYLVWXld2f2CcI1brQmjzxaItzlVuq79Ik+Q01cOJI+yJC6nHovOu8iqP2VnN0AW8+5TsYXEB34EZ2+5U9ojicMKJs4RKer4AuEdaTYPE68I9o7TKFpvqRSNTscgofFEgTciKydIW63OptENaW0nEeKVWwVpl3aWtxQTETYMTxRpyJfVY6Nw/aQKp0foTBpjHjAnVfATMWU4n7QxLtmftbI+L6Pzg9o9+n7ZlmpnsZi6ZStff12MmweNAcl1avyD/HQkR7m1jkyNfp6YaA/yk12WhSslF2/R+Z7bEfxR7ojRDcX3dZpgh8FCcUzhmLNrxLOqW9GHQmEm/B1AFE/uOGEqFA/HPcZVbpny6RIfNW8u66E+9zC5hb+xLkVhGPRZsGquMDoeMYJmqg7KEbkafotiQ1zcN6Ez8wEx+BsrcpCdRguyEeki4efFJT2UjwDJjMtBtVu0SJ6YwmDuRw07Edd4yjh8bVNEp8oVTcRgK40XN2KK/mHeUFrEsp8Sakg81nyOl1SKsV9PWd+6ixaUKRKER0xTtDPSJlOQCQU6JE1ksSnR9rHJ88SUmdk7pZNhhj8b4mxOWuAqagdCjnqE+NZQYfNEJWBikmz6NGPuW0Az7AemwMA2w0ZIfM6H+4b//AzAqa5leChfcqDYvz/Zn3TSXD0aE2c3vGI42ptA2FbmTkIcdafKRZlNKAjRXNSudSwfp3ss9EiloGkBW75hP0aQobMeRsDE1TKuzajo5+4uMTxzSNPmEa7oSowexCGn1D2//4eH9h6xzCDGn35C6bcMv/TtLbQjEAKLNpDKMyz8NqfBidf2Kmz+QZu01bbf5u0ylxC8i9alMraQt2yJPwX4Jy6yZahbcQuF+QQJQJPF7KetEa3Z7L1iKTOpCFO8XF2XAkl1rWp7tBeLEvgpw8p1VMjTRP3RVIXntBtMoXZZW9jlJrKSCLNmjo56l3VkPmqJR+Hg0GSrrHWJHoVdEfLLQdBrNyk8V740HbQACkRq0juAhm94JT0Sf43hWPU8Y5Bf4ENBeOQ3r8nLaAni2P+dGaz6a53BY3/uBHQzl9yaT3nEAGFHeL2MFkSpFB1cxnO4WQ8sIjMwkpnTpJYv8YX3x11tzUIXryRx8CmJjojZxsLqkZnvsVog8E584fx7LkKbN5PZtGjKtjFV9xSIMUHOamufVuetIKAYBwi2n9aeWWItazZb3USvCQk+gc4a4Bt6T6oML5nZMWtm1HEEWiCRKH9KnmbNzwGuDLumFt7aqva1V96uAJ0wgyxdYmXNuhN9ricll78/wbC9EIGpiYEF/wO8UhZHevXW9cN0A4EnpSsPxbcZ4yiSm8WgKdMzFcKTzvTRVrSSoMB7gNPAP/b32Hi6bC3PYC6FSMen1yMOqwD9xIzwMrcaGcu+4jLo/aZKZaosePGFjFm5wN7oYn/li20J4tj/jpkOgsptZwJfaAbkbSB9nnEUJESuO0bn8jhOABEirDKsaoHzGxiblm5/88ASq2Pc/fP/b//zbeYzFlICn1D1JdRxF/WMkLNf9a205OLGvMT/fdKEZ5Y5yu093y7Uyt3oVuXfzeEd6mtZtAAQCwwYLojPJoc2gDWErQDeRhv6kIRXgRnoqT0lZ1gybrNGx1NR37VrFOLHQ8GE1u5rN38vHlJELvQsaFdXRbZE822LZOQ7wRg1dFKAVtrr10lQn6F8zvGYzVobvu2pK2bNereFxzxoTNZYrZakrQMcfFsMGY9BIUvup2QyaAN3sW7QjXeC4pepv60IsQtjYbhY2C7m7OSNp7P5xFxASs0X80cV80XvndeNvr6r1eLZHzdK+UfuP5HfuNua0bDBwuFbBqJbjeJe+d8Q4Ah4yKk5F2M+EtIV/aHVoGjqNaZqbTu59rvSi9GzvGX1oqRl9aEIDTjY8TGPsr59IXESXbOevJExZeL7z+MZ1s2rkzbz6k8LOX/fqJgFixtF4ON4ZyIPI0l/EJvqRBCTShBQ2caLSpOHniwJLk3w+fCGF3EXjRadsWhqKyR9rG4okBeJXHafKQie3jEU/V8f5tjCe7YhUGkyrqpTp3lW6DoZjYZOPmRn1ZGWU9Q1DSltMa7Zrx3lHpAM4qD3bf4atC5dlzPwqiXlYA8tj1CGELIk5gpCUASrWGEQoQzV218jywmDgDQcnEl+s2ZVXFVaMC0No7sX7xdydHBkullCuc/rW49keLey6uH5cDOPn2wxOHqwIyMSgwYyUgfw8yTQVXygkIxlMDpl9jJHNrGUG+o3k218UcBjEYvmgJgE0s3RaO86aZxzlSqahWK8prj7Z0bfSqrvWlmRPHNpSyt1y6+/r5ddloEUyO2XOQGv2XarHKtx9n5jh2UynbwxPyNNFsgkwk6lkN6Njka0d30IiewKfHNr0Mt/NkzJyCRy6MhbT8mzPgxM7biJaY8PIWrcYK6tptFlhPWXG6vlF2SK6ZKLaYsh60G/IGZVzcsWvWZESh9R0UXMc46w7uXzObtjYL1nwPmMVf1kUrnLqDSehmMaF3UDAIAYazya1YgA36IBeDakEXW1IUh/P9gScOJFn+7NtZCeCenfTlHoSsSmw26Bfbzp01n1qMmHpg89+0NkW5+GOcFvkGvTblF4+S6cMjPss2RYRI7ekwpds8CwA23GLn6miEz+jWjpO7DZmLGSI4xhAc+QV2lMUb2orgu2TIHd7dKRSW4l5go7m9IKZ1qNTer3r7+jkYdUkjGIy+d1vvgNCXF6JSHmFiTgx5tmeAyfShv2y9OTHJ9GnaPur7e/+03f27TNb8SyiNiS4q7+ro8cYsNYxHQqtcfZWFpATv+8934PAhPD97m+/o7b1poZnePbjM2DGnV/vAI2yKsvrKgAsK5oeEiawSrpeYMKKzGAgqM9f0HZ8HWo99/Nsj5qE3Vpx/Md/OIHIpmNFWFTnrQf9WUJQepF2BvOL5EAJnhtXVkzzvxXzxdZp6/f/z+/pTdXS46IoRHy5NCP+gkX7wkQotNv9OUX9scCXiBN1o2F+1a6cVGhCiposWjim6epXWC00LriOkIafb6TRP2lKQA8WiXu6gJBpaY1GWD+oPv3xqXCUYnge/eaREBAsm2plSp5tKcYyI048VXg1lpM3reKviw+/fhgnmczRGseN8svykx+ekK/BYDGD7a+3WbqopXZ/3K29rf32//6t3MK6ae381Q7ZsDW/HOd60hDWIrw74xbyrOAMvZimqUr58f96/DT9FCuK8WthxBjVMJCiwNdEuPR4tkfXY2FQiDaPjjnms2+GevRXjx5//xiagTC2WWvWzq92BjyfXKQTx04nI0EZ/976nmswYZiW6ZgX86BinmA2ytUkXoIBEp2ej+2Jwo6un+tScaLSuwIfos09fzwOUpoyFjodFol7h16aUVgAK5k8KM2Qxd72y1hd299sz/WUESOxKwcVgB08A37AysQDZG9n4wrFS16EcUjHpDwW1WHbnmVpnSpBvgxrdzt+81nfi/Q2OsCCQWcNnyQd9x2q4et2diNLUYvZf0M5ntPw2Z8kQl8nfVQ3z5LhPs2myDiJ7xO2bW7pJi3xruMyyjViiIaEi0OZvlbZIN34xAn1WDo8MVcgEDXIYGuQc1OTaCyAfkbqPkL0MIJYh75B28CMaoZN3/NLfgkwQgwmg22KW0stiu/++jtutEc+dlzMrgsRKWBSQYsXiddsMaUNc6kLIWJ7YiLdWW6XaU9U8TOJUzx5IxmNLWAsmbPYZOic2tAk/qN6EID8rsskv5MAsqx2UIMIm8WqqOu60Izl+4wY8FktExgKI1rIF8gRq7kaL2ERylhMznfW9sTu9wvdAuC66lUh8RkOdduZsW6EDt+R2MDa+1r9sE76Mu1QBpoTosM4bLut8nfz+BPEGa05pin2yvip27T4AEW2ohauVqlU8GDk5dSkc5mM9r85NgRu/X0dUrXZaGL+qC570PUQi12e7VZikj3x8uMT9dwGcCMJ2zuPcVUJlXWzVtuaUzRznb4n9QNWH4syOznhxALGL4QF/LVxSJI3MirO+r5AIVjR/nFQPihh302uJLeN7ekVNYAqqfku+fKWY/VXd7lie6KSWNzTJqY7w5GMCTYgAAe8zIO/fIAFNsGIYCiJoadYbDDF4sLc67pEPbNuNDEt02Nus5i6lCu57AQJGRFj6vjEGaa1ft/Wpxb2drqYL+4pEv4b9Fi1UuU+rLWhh/cfMtxM9o+B7GZNk8eeVOecNprECWMNCNAIGrs/7DJTZdPZvr8tRltKxlSGYb0blKr5IO+99cKP4cI9/vO0Ls/2ZL/z5dsT26paq7IIu+ail6hALMP5sSqmAUOP90vYsfDqtVu1na936DRbt4vtIjRCmrZ0dSqWGp6V04EEi78stFrNyisGe2dMBjBOOWnxDBL8IBGUWM5kEex0vvDVX6U9UfIQSLm6McFBQQ+97TzceYgtYpqqXRL+zWC3RrOyX4lNftO1OOTwJeth4p+kLbDM3J3cUljFpmnt6fKd+5n4LogThcWaPC6qw+l9kdcEjqvX6gB0EhZK9XbDdu+wduN4HXzIOGpWIdZXakfFr4tQbSCpJRw1zlbqnmsyzYtx2rc4f4glF0EQsKh2ZTzbE1ubKnPlp0rldQVyMLeZK3xZyKwx3H0BD2AoSBl3y8VYULt6633f/t6yLOcOI4WZcPHBf/r8aeNDwzvy3JXZg+pZ4wWIR1f0hvZmrVlTGRYlLVV/MineYqJBXHtDt+6odd/nUnEi6WpC3lvC1ieIOYNOxr/7v/5OpUZ7pvoPT5GCX4rdQLqxWM/WdM6WSEkRVOyiUicsDqAzroxuJq7vPCmPRZ1FixdrBrlMjDQ3Se7hp9G0ULEdG1sJDd77TPTeIsEHVtpAMvuUDWCTsvXYh8YNiJF1sk2Wng7VL9QogwktVsDv81fqWGi7tjzbDPPwvPphHVO68FVh+972AkMmgEUw+u5tF7MI4/js+bPqQb2Wr1FXWDFl97L2rfr7uvvBJRHMrG9Nt5vrSr2j8usy1RHh3BzbpMS5hHNBHyrcKZBXqe/dh/MnXhpOlBA/pftxKjr4MX76YQ0jDUTNkI4Xz8r/XsYvEJETitLpFI5KrYJJg8MefsOM7EureTaq9XJmR7devrOaJd9ZWBuw3wYhmV9pIDcnixgxHu09Z5Y3FCLsulhjLAR4y55qQAea1t+x7WNDws5U2CrQIaMbeSHHl0y4Nipzt12UZ/vScCIGt/amBqCEiU0G+HVrsZu9oAc7xfkDeAFdDWNKvSHl6twn21xj+B3U9uK94jzxvIxd/apIc/9rr1QpSWny8e8iUa6S7mWv2eeLXvXynfv5ExfMizO6CfuF0lmuy6C6g/iD+tZsMi6nXCsHzSD3PsdqYetWj8p0oEWq7tWhBmIzyeVzEKkL5wafpSU6YnF06yLEGQNxEkoEGWkdPgTRScTirkrHE2u+taF9Bc1o74975VflZtDkMtDMYEywm2Git2MF/OmLp3gGqFpFoYbVV5poa76GLbYnGtPybF8eTtQUHmKMog1xSSyTmhBLCoWTA+JDwCIEKyxRi91OwlEZon9n9qICksoCnEv+fAjfVzWS+Y/lGaB3pUEeEyg0UDvoGzgbvtIdiy4o7ONPXD5OpJ8xcTHod9GGXmP2uFJP//UpiTfees4hXSXWhtVjbVGq6+703nuVVxXsohjO4pfFBactz9Gm4tmehxcnEaccoAf8hu8HvhM5wopIQLF61q0kWd7vPXTp4//zGNtM1mWEDYmLbk4IqBredO0aoAksFVwT0vDBvQdYLVfI9DV/E8RxHXm2W7SmMRNsJR3Xd1xaY53umxbz9o586RBn3Qm/CL2aR6bR/RKeYR62FBKFbOXwOrs/7JLOfb+8883OSCYxbUZk4JGuucqiVOeccud4thdSj2XqxiG5mYYAornoNFwKFtBLffv+NnQEJkv8uCcpE1z/G4yZwpZFgLNCKkbo8k/+8OTpj0/RdyQiy+evSV2TiURhakE822QuSZksrXXMMCZSn70sYUKj9777m++EvkhplRmqSunHEj7Rhzu/2Sm4rLkRx9lcfGGj5ysvKrvPd3EvaN8Pv30oLHCfdRPi0rSRnoZnuxk1B9NYl9TaqnnaFAYEskyNDYCbtxlKvCtkeWix+Al/TCn6Km9lqu+qT75/wkjY+fyWUCacTSfrZTFXH//zY8yfkQRxCb67SD3XcbNOtr94afzIOhOsb8Utqh7LdI2BZimGYnjvvOAoWEpusjTNsQjxhy5gvm3IcklRGFUqldpBTendLJlOQgHEboZtjT7r9YXWCZuvxfVYJvEnqrl5tlmCcp1ENY2gEUYh06fWrfBjKMaaB4q1aygQ98lxGZwEUFuKXxchMWevDqp9oKUXJYwFRv/B/Qfb22TM/twFotIjIgJxHAbs2IiZdXtp7Ojtzjzpz5wRThMNTbjzzZYur7PaAz8glVGbQeCEwBpwcfZ2rolVD1HYOGqQCNWrnalHNlNjDL/rCtPSsx+eYU4O9QGQJaTBxY9Hklz+84qImBrVAH9ijBMvIT5RVyxET4m9D0+5VD06s85oOLftMgnsOGRZbl1MTuJXoSdihLit3SYVJmODro1MVFNsUQvh2abR3cn5bxkLnTnMZNezNLuYVvkNs4yrXrXV0kHUBxXs+bnNXP7LPBMSZrub9qhAAa8eVGuHLL5ISoh7RaLRK62jsqh2ph7LFPbEy8tj0TkzjZCGEQBG7Gcc3IOqFPaELBA7CcDBtNJK24KpW3Q4PoQbWNQOEllBBUn2lHRIXVa1z+fJJXxQjct8zmEnoQa9mROa7r2Xe9CLk0ZyQCWXmEQWJol0qagNJ9adBy416He+XHsiGpNSVm3gjlqNTqhl2++kC+yUHa1E9i1bandh84DqUn1TrXt14SkSKqqlPsnFWnuy+rwQnm30P3YOa9XCfovFnP3bbDFfxA7h+q73xsMeW/pQYkWHdoTBwjymgfyi9xFPq4YkuEt5v0zrbUbXrvmqME3k6efSLsqzfUn5zgmSDEBaBV7geV7BLYQpph797h9/hw0PD2zcYDwWM4Vu0SuNAyhcxjxXNxjrRUnI5SBJWUwxQd5fv0WCAtwQUwuouXtSZiWT3czmt/JQQSh8dc242VGIZvLH9kzD4h92IU8kx6wnT9o6e/Wwxkov7QiKsybiGhLa1Y0BOGNPvDS/M5okfkGBRfexlMfq6GCLBbaEkjTMLuUEw/FuGP475r0w1Sx1lXU8zrc4PnFi3T41d4GqBEsLNbZI+Iodwvd8ug5vk8YtOApKtRIABRkiIBBl27jofTrJf8wq8yhkm1ETYJM1yzYL1ur16vY520V5ti8NJ0LY7Xyzw6lyGkE/wy9BM6BfeNOBBIQ0ETZDQD9Wvzn04lJrQ3NO2qqyXyn/O+n+iCc6pJbkSw9pkq6/ras/kR9gEAlqjvRms1k6oB2GYtScz9li0geNmYmNFsoHSxRs9AWEJXSa81sP70VKx68KwJVDd99eVOly67GMbnjo7O2sbdsA2FBm0ZuLpOyfugnPc24r9+zFM1YaCRu2ukYBwFPWY1F9tcdmFos0L2y5EIhSgRZTzW27jQ++59Wi09BaoUDEIpk2qE1bqSQIPPioPxsBSbY/+NC+k6kk+SY0F84VhsQvqV2IZ5v/uCy/s1S7ZDmH954UNbYtG2KLW53IxIjcAhQuNY+BVmET+tz5Gs1M43tTe/b8We1tzUpZmBXMascSNjNRInJOnbIqcwLcjpiUeWvQeMeYELcAWckKzgdlSWOfS4PWYhHi/vsfvof4q1QqJDyWSt8RuaixE6OrM3YG2s+QCuDyUp1RiyFI+9LznfkaNu2jLFzlsZDNlchEJbmAjgNVDiu29bEl9ItX8iRD2hQjsijEweDtDCPIpBTf3ou95gkrzWNK2bd0RexJ6Xpnmi7dBayBq7WaLWw2pAtMGVBeWNBq1c5YmSXyTl5p61UKvmZ5LEr7anP5nOT5Sjjab//2tzT/6VpG2J2clCMRfNValWE0n6JBkd1m/DNrEL1lDSIiQcjTTCzUhMQTcAzYk1RvmWHCTseEPNx5uPt0FxpD7XVNnNTz9IOwrGPbhSgnJ5aO4pYiTowH8skfCIQ4QPfd3wb4E6Owedk4UUmlhTsOoHv9qO4EDusKXckK0ZFT6DLWUz32syfZKyz5NtimGJHF8Gzrxu3BdQqNwpPvnzRrzeCkaRraKP5FnnGIF8kphhDERMSGJ6KQcY5pk6V1NuyYJuf6bDyLbl17Iv9x/eqx0Na20vvnQNqShEMLziIVqXUOVWnnNZRu+uU2c9gsB70xmutwQulKobD6EOy93AOIk3Ijc5Lv4bHzX+Wbp00IWaNiEOHedqE4SxEnPCqkzRjKYalS2YyaopZFYXTZOFFpYIIHxW6D//yjIC7TfPktoYwVw3Zs9B0rbx8H1yKDRbcL2RPnrceidAZCxsZcT6fT/jsfs6pwv/jw/kN2yAUnqzwJ4IZ505Rao1dDonEVrcezrUbybF/run0QaqtmcXUY0aGiOIPeDX1CaqbPHExDpUGnLT99/rRyUKFleY4kaGlQjSUqCGLRtnQ1VF2GpLhVjC2Jo3diWUfCf852Gl4BTowzKFZtPArgLSSj+8srK0FJD8Nxg8EEvn+FjzHQZGktnWdbmrYAksv6ZbnZbBbyhe1vtrfvbc+2e2Nkd77ZCe+FvYjuP5vWz7M9HicSlXyGPNvY3ra/1mzNQ9Nkp250cN/NYcrRiv2ixECZO/NFfRhkNsht5Up7dODg4u6Wu3Nvp7BZiNOxRj9tdxRiULhiXgFOlDtalsVavVHkB76rrkwYQX0ObgWEWtdMp1s6z3ansWjfPpmEsHU/3H7ofuGO9DlO0/Rq+RyzledvPZ5tY0I9FgapXAnP9pxtPlHYfx1ng+SY+FqulZ3bDhWL8Ur3pAtaq9bO1zvNoAmM9ez5M+MXBiBOxpys+Q1E3Rhm+ipwom4sV7SZZfTQ6TKTjSY1mlFsmxkIs+XtLrNNU7dPQvDnCccRwEJS3ru5wr0CNqrrtj18Lo1Wwv6qwWPqsajoUiHI9WvYdN28KyXSmL4BhJSZCxgx5nzdKt4vSrJp8CmYEmkN8GzjOjFOjLMgI9ULI+gH/+N/mebz3FmAEu6mKwXYeF9jursPfC7iLCNlxqTfIpzne6+p/jrxCSN+TlO3T3WMxF1ygeFvOvqOVspyXZekaobBehrCiHO+V6/P54Jm4OLPavdI3ibUY1FGKyJvbmxJv+bvtYSzpNCzc8uhm/s9s9rien5z3AtLmCbsm3bQDKw1a9o53El87I4Rb856AAziDCqvKq0WTSGCO6QkY2wc0ccm9f9an1rds8WcjAFWHbQiW6X8MvIsvUkyqyRSjaiBvWL4WYmzvyR6x0hZGem73t0TRv8x489qRs0YW7Xjyn/Bx2DoWUqgdd9Z5+8eH5PUO0777FltIr74LInsbw8e0+tk3fyG3zhp9LMBn28iCrHTshTyxyB9I63+NPxe8XNK2plq9QSo6ky+dvwk5Q9ldIm4ROU6SpdAGDwLx7Q7P8pbyPCJjWzKs7qd3H/WjSRnoJpwlvwzPgu/JAfP4t37uzTRq4PYsx9d5KxuN3bP6t09EeeuYCZ4NS9tpSfaE70jj3FzfoZ3jFoDVz5zr0+9ldV7nk5XDDlLL5z+9Rif1bcilDp3nYGzumHM58+K+rTJviv3n9VdI1IZvHvlwQFVJDPG8fV3dXwndfZqr+jYwFmcYH2rpvs85++FX1iK650fBuHgyuq8ae8sw4jCyDv0MquZ7u14bdL72BZ0WKkjI/VraLk34uzo7kWjRKRO9QHdMTYimZ0yJDwrFcUhqR2EMvyszv1NRb7J+Kx2b0LgLN69T1IM3Ctok0Wi/yxGpRid6/Sd1X9MoAIpeh0vqk4qPp887NPiDa3mdM4KVdh/Vu86fS+FY1i6Ogq7d4/PijpoDmclAmFPiXsVV06wWDvP6jadZpTJMPtYjW7YFbEZSn0bjl1ERXvovaROfPw8iTPPrBJxPYp47JQeqUTUfx084fmzJAAofguDOQPdYy5wljpzVvy93aNvGjxLdcai/yzDkErBMm+7vSpjeuaszi8XOit+Wv05cJbYHOTK8ikVtcjHNcL8gBnirJOTTWkaK9Lid2YCa7f1TV3ci70aGTHZR2euxqOc6HTO+bP65q2cFb97/1nqzOKKz1LxmuVZemVFokB2zjrTG+fvJSKm4/Tr/hJf+fy9INRSSSoopiEDChHZFXADZw2s4v6799+rZ0pqG7xaZ8122+BZCf4VQ2bbdtfuwcsLe22z2QTW6Fqpug83zS9y155VK6GmOkvetj3smLNEWPFZiV7OxvB7DTsrlrBjrpPoicX+Y9Iq3X9Mb5L13/fcvQbOGjxmRD+k2+neL/o6mJSj6lmrztCRs9Mww0+k6R94wsG793OidPSAM6Mg92333qs3pmfHd9Qvl3/W4Ogs4l7D5+0099L9VkwVgRPHZfEnWEyNeT664MzEuXE56/H8MdOsrHnXo557ju00PzUF7J+RCRe5V/96PDOfz0mY86sYv0joWGfUhD9xxXQMp6uMRB2GtXjP7Oj/ckshHej+EsvsgbM66LJ7DD6Bhrqv2rvm2LP67zvhrHme9hq+oxGLxZFLSw8nBo7I9DTsv851eccR913iOJ592qt6R4YHjxk3HQOIgesixMW/4xSzbsHjeJFZ17vvuTpCZ+TPZb1jDEF6xPJRwpOx4R/kxbr+jlHfjfj4HjnlNN/N5rhrTvn9ovfFpznTva7HO55O9+6p2e51Pd5xqu+f0zgGUM1Op7iX8Rm/4zzjOOy+nWNGyp/lvyNVbH73o+j/BztmMI4DhMolAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="292" height="64" border= "0">

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3


Ak máte ďalšie otázky opýtajte sa lekára alebo lekárnika.


Ak ste použili viac očnej roztokovej instilácie Zaditen ako je predpísané

Ak ste náhodou prehltli očnú roztokovú instiláciu Zaditen nehrozí nebezpečenstvo, podobne aj v prípade ak Vám kvaplo viac ako jedna kvapka do oka. V prípade akýchkoľvek pochybností poraďte sa s lekárom.


Ak ste zabudli použiť očnú roztokovú instiláciu Zaditen

V prípade vynechania dávky, aplikujte ju ihneď keď si spomeniete. Potom sa vráťte k pravidelnému podávaniu. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj očná roztoková instilácia Zaditen môže mať vedľajšie účinky.

Počas používania očnej roztokovej instilácie Zaditen boli hlásené tieto vedľajšie účinky:Časté (postihujúce menej ako 1 pacienta z 10)

 • podráždenie očí alebo bolesť,

 • zápal oka,

 • bolesť oka, neostré videnie, zmenená citlivosť na svetlo.


Menej časté ( postihujúce menej ako 1 pacienta zo 100)

 • neostré videnie po vkvapnutí očnej instilácie,

 • suché oko,

 • zmeny na mihalniciach,

 • konjunktivitída (zápal spojoviek),

 • zvýšená citlivosť očí na svetlo,

 • viditeľné krvácanie do očného bielka,

 • bolesti hlavy,

 • závraty,

 • vyrážky (môžu aj svrbieť),

 • ekzém (svrbivé, červené, pálive vyrážky),

 • suchosť úst,

 • alergické reakcie (vrátane opuchu tváre a viečok) a zhoršenie už existujúcich alergických ochorení ako je astma a ekzém.


Ak sa ktorýkoľvek vedľajší účinok zhorší alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.


5. Uchovávanie očnej roztokovej instilácie Zaditen


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Fľaška nie je sterilná, ale jej obsah je sterilný až do prvého otvorenia.

Nepoužívajte dlhšie ako 4 týždne po otvorení fľašky.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo obsahuje očná instilácia Zaditen


Liečivo je ketotifén, v jednom mililitri sa nachádza 0,34 mg hydrogenfumaran ketotifenia, čo zodpovedá 0,25 mg ketotifénu (0,025 %).

Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, glycerol, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratoires THEA

12 rue Louis Blériot

63 017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francúzsko


Ako vyzerá očná instilácia Zaditen a obsah balenia

Očná roztoková instilácia Zaditen je číry, bezfarebný až nažltlý roztok. Je balený v 5 ml fľaštičkách.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v novembri 2011.

3Zaditen

Súhrn údajov o lieku


PRÍLOHA Č.2 k rozhodnutiu o Prevode registrácie, ev.č. 2011/06448


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Zaditen


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Liečivo :

Ketotifeni hydrogenofumaras 0,345 mg/ 1 ml, čo zodpovedá 0,25 mg/ 1 ml / 0,025 % ketotifenum.


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Očná roztoková instilácia

Čistý bezfarebný alebo mierne žltý roztok.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba prejavov sezónnej alergickej konjunktivitídy.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí, staršie osoby a deti staršie ako 3 roky: 1 kvapka lieku Zaditen 2-krát denne do spojovkového vaku.

Obsah balenia je sterilný až do prvého otvorenia. Aby sa zabránilo kontaminácii nedotýkajte sa ústim fľaštičky žiadneho povrchu.

Bezpečnosť a účinnosť u detí do 3 rokov veku sa nestanovila.

 1. Kontraindikácie Precitlivenosť na ketotifén alebo iné zložky lieku.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek obsahuje benzalkóniumchlorid ako konzervačnú prísadu, ktorá môže zanechávať depozity v mäkkých kontaktných šošovkách. Preto sa liek Zaditen nemá kvapkať súčasne, keď sú nasadené kontaktné šošovky. Šošovky je treba pred aplikáciou vybrať a znovu nasadiť až po 15 minútach od podania lieku.

Všetky očné instilácie, ktoré obsahujú konzervans benzalkóniumchlorid môžu zmeniť farbu mäkkých kontaktných šošoviek. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka.

 1. Liekové a iné interakcie Ak sa súčasne podávajú aj iné očné lieky, medzi jednotlivými aplikáciami sa má zachovať aspoň 5 minútový interval.

Užívanie perorálnych foriem ketotifénu môže potencovať účinok liekov pôsobiacich tlmivo na CNS, antihistaminík a alkoholu. Hoci tieto účinky neboli pozorované pri podávaní lieku Zaditen, vo forme očnej instilácie, možnosť ich výskytu nemožno vylúčiť. 1. Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití ketotifénu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách,

v ktorých sa použili perorálne toxické dávky pre matku vykázali zvýšenú pre- a postnatálnu mortalitu, ale nie teratogenitu. Celkové hladiny po podaní do očí sú omnoho nižšie ako po perorálnom podaní. Pri predpisovaní tehotným ženám sa má postupovať opatrne.


Hoci údaje zo sledovaní na zvieratách po perorálnom podaní vykazujú vylučovanie do materského mlieka, je nepravdepodobné, že by lokálne podanie u človeka spôsobilo detekovateľné hladiny v materskom mlieku. Zaditen očná roztoková instilácia sa môže používať počas dojčenia.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti so zahmleným videním alebo ospalosťou nemajú viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

 1. Nežiaduce účinky V odporúčaných dávkach boli pozorované tieto nežiaduce účinky :


Očné nežiaduce účinky:


medzi 1 % a 2 % : pálenie / pichanie, bodkovité epiteliálne erózie na rohovke.


<1 %: zahmlené videnie po podaní instilácie, suché oči, zmeny na mihalniciach, konjunktivitída, bolesť oka, fotofóbia, subkonjunktiválne krvácanie.


Celkové príznaky: bolesti hlavy, ospalosť, kožné vyrážky, ekzém, urtikária, suchosť v ústach, alergická reakcia.


Po uvedení na trh sa tiež pozorovali nasledujúce udalosti: reakcie z precitlivenosti vrátane lokálnej alergickej reakcie (prevažne kontaktná dermatitída, opuch očí, svrbenie a opuch očných viečok), celkové alergické reakcie vrátane opuchu/edému tváre (v niektorých prípadoch spojené s kontaktnou dermatitídou) a exacerbáciou už existujúcich alergických prejavov ako astma a ekzém.


 1. Predávkovanie

Nebol pozorovaný žiaden prípad predávkovania.


Orálne požitie obsahu 5 ml fľaštičky sa rovná 1,25 mg ketotifénu, čo je 60 % odporúčanej dennej perorálnej dávky pre 3-ročné dieťa. Klinické údaje nepreukázali žiadne závažné príznaky alebo prejavy po perorálnom požití až 20 mg ketotifénu.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina : Oftalmologikum, antihistaminikum.

ATC kód: SO1GX08

Ketotifén je antagonista H1-receptorov. In vivoštúdie na zvieratách a in vitroštúdie naznačujú ďalšie účinky na stabilizáciu mastocytov a na inhibíciu infiltrácie, aktivácie a degranulácie eozinofilov.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vo farmakokinetickej štúdii so Zaditenom očnou roztokovou instiláciou vykonanej s 18 zdravými dobrovoľníkmi, plazmatická hladina ketotifénu po opakovanom podaní do očí počas 14 dní, bola pod hranicou stanovenia (20 pg/ml).

Po perorálnom podaní sa ketotifén eliminuje bifázicky, s počiatočným polčasom od 3 do 5 hodín a konečným polčasom 21 hodín. Asi 1 % liečiva sa vylučuje nezmenené močom do 48 hodín a

60 – 70 % ako metabolity. Hlavným metabolitom je prakticky inaktívny ketotifen-N-glukuronid.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje nepreukázali žiadne špecifické riziko považované za relevantné pre ľudí v súvislosti s používaním lieku Zaditen očná roztoková instilácia, na základe štúdii bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity.


 1. Farmaceutické informácie

 1. Zoznam pomocných látok

benzalkonii chloridum

glycerolum

natrii hydroxidum

aqua pro iniectione


 1. Inkompatibility Nie sú známe.

 1. Čas použiteľnosti Neotvorená fľaška 2 roky

Po prvom otvorení: 4 týždne


 1. Špeciálne upozornenie na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

 1. Druh obalu a obsah balenia Polyetylénová - LDPE kvapkacia fľaška bielej farby s transparentným LDPE kvapkacím hrdlom a bielym HDPE šróbovacím uzáverom s integrovaným bezpečnostným prstencom. Jedna fľaštička obsahuje 5 ml roztoku.


 1. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekmi a likvidáciu

Nepoužívajte dlhšie ako 1 mesiac po prvom otvorení.

 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratoires THEA

12 rue Louis Blériot

63 017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francúzsko

 1. Registračné číslo 64/0268/03-S


 1. Dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie

16.09.2003/

 1. Dátum poslednej revízie textu

November 2011


3


Transfer 2011

Zaditen